Ασύμμετρες Απειλές

1. Τι είναι η Ασύμμετρη απειλή


Ο όρος «Ασύμμετρη απειλή» είναι σύγχρονος στρατιωτικός όρος που καθιερώθηκε κυρίως από στρατιωτικούς αναλυτές πολεμικών επιχειρήσεων μόλις στις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο όρος αυτός περιέχεται στα σενάρια νατοϊκών και εθνικών ασκήσεων καθώς και σε περιορισμένες κατά τόπους δραστηριότητες αμυντικής ανάπτυξης. Σήμερα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ανάπτυξη ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Για τις ασύμμετρες απειλές (asymmetric threats) και τον ασύμμετρο πόλεμο (asymmetric warfare)
δεν υπάρχουν απόλυτα συμφωνημένοι ορισμοί διεθνώς και τούτο προκειμένου οι σχεδιασμοί να προλαμβάνουν πιθανές δράσεις και μέσα.
Αντικείμενο

Γενικά, ασύμμετρος θεωρείται ο πόλεμος που διενεργείται από οργανωμένες μη-συμβατικές ομάδες, βασίζεται στην αναίρεση των κανόνων του δικαίου και του δικαίου του πολέμου, ενώ χρησιμοποιεί κυρίως χαμηλού σχετικά κόστους όπλα και επιχειρησιακή δράση που προκαλεί όμως, δυσανάλογα, μεγάλου (ασύμμετρου) κόστους αποτελέσματα στον υπέρτερο αντίπαλο, τόσο σε ανθρώπινες ζωές και υλικό όσο και σε ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος. Κύριος σκοπός του είναι η εξασθένιση/κάμψη της αποφασιστικότητας και της αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών ισχύος του υπέρτερου αντιπάλου.

Στις ασύμμετρες απειλές/συγκρούσεις συγκαταλέγονται ακόμη και οι επιθέσεις ανταρτών, τρομοκρατικών ομάδων ή άλλων οργανωμένων οντοτήτων που ενστερνίζονται τα ανωτέρω, και μπορεί να χρησιμοποιούν από συμβατικά ή αυτοσχέδια όπλα μέχρι όπλα μαζικής καταστροφής WMD (Weapons of Mass Destruction), πχ μικρά πυρηνικά (mini πυρηνικές βόμβες πλουτωνίου), ραδιολογικά (π.χ. dirty bombs), χημικά και βιολογικά όπλα. Ιστορικά, τέτοιες μεθόδους ακολούθησαν ασθενέστερες δυνάμεις εναντίον πολύ ισχυρότερων αντιπάλων (κυβερνήσεων κρατών ή πολυεθνικών οντοτήτων, πχ συλλογικών οργανισμών άμυνας και ασφάλειας).Μορφές
Τρομοκρατία
Ανταρτοπόλεμος
Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και η λαθρομετανάστευση
Μέσα
Συμβατικά όπλα
Όπλα μαζικής καταστροφής
Αυτοσχέδια όπλα
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών απαιτείται η θεσμική και οργανωτική ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Καθώς οι ασύμμετρες απειλές ενέχουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών που θα μπορέσει να προειδοποιήσει έγκαιρα για τον οποιονδήποτε κίνδυνο και να μειώσει τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Γι΄ αυτό απαιτείται η βελτίωση των ικανοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι εξελίξεις στο επίπεδο των ασύμμετρων απειλών οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών να αλλάξουν μορφή, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ασύμμετρων συγκρούσεων και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τον κύριο ρόλο τους.
2. Ασύμμετρες απειλές ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

του Κωνσταντίνου Γρίβα

Α πό την 11η Σεπτεμβρίου και μετά ο κόσμος έχει περάσει σε μια κατάσταση συνεχούς και αφανούς πολέμου. Τα σύνορα μεταξύ ειρήνης και πολέμου έχουν γίνει δυσδιάκριτα και ο πόλεμος τείνει να «χωνευτεί» μέσα στην ειρήνη.Σε αυτόν τον θολό κόσμο προκύπτουν νέες, πρωτοφανέρωτες, προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν αναχρονιστικές πολλές από τις παλαιές μας αντιλήψεις και απαιτούν μια νέα προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του νέου κόσμου είναι αυτή που εκφράζεται από τον ασαφή και δύσκολα προσδιορίσιμο όρο «ασύμμετρες απειλές». Οι ασύμμετρες απειλές εκφράζουν έναν κόσμο όπου οι ίδιες οι απαιτήσεις της Άμυνας έχουν ενοποιηθεί με αυτές της «Ασφάλειας», δηλαδή ενός κόσμου όπου τα προβλήματα της ειρήνης έχουν ενοποιηθεί με αυτά του πολέμου. Οι ασύμμετρες απειλές φέρνουν μαζί τους και μια νέα μορφή μεταλλαγμένων ενόπλων δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι δυνάμεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες απειλές μπορούν, με την σειρά τους, να αποτελέσουν ασύμμετρες απειλές για κάποιες άλλες χώρες.

Για παράδειγμα, οι «μαύρες επιχειρήσεις» που διεξάγουν μυστικές υπηρεσίες στο έδαφος μιας άλλης χώρας, με σκοπό την «επιθετική άμυνα», δηλαδή την αδρανοποίηση τρομοκρατών αποτελούν ασύμμετρη απειλή για τη χώρα – στόχο.

Τι είναι οι ασύμμετρες απειλές

Αρκετά χρόνια πριν από την 11η Σεπτεμβρίου ο όρος αυτός «παίζει» πολύ στον διεθνή αμυντικό τύπο, χωρίς ωστόσο να έχει ποτέ προσδιοριστεί πλήρως το νοηματικό του πλαίσιο. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε επαρκώς το νόημα του όρου «ασύμμετρη απειλή», ενώ δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι κοινά αποδεκτοί ορισμοί.

Σε πολύ γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι ως ασύμμετρη εννοούμε την απειλή αυτή η οποία δεν αποσκοπεί να συντρίψει τις άμυνες του στόχου της με περίσσεια ισχύος, αλλά να τις υπερκεράσει και να κτυπήσει στα αδύνατά του σημεία. Δηλαδή μια μεθοδολογία προσβολής ενός στόχου που σκοπεύει στις «αχίλλειες πτέρνες» του.

Υπό μία έννοια, λοιπόν, ασύμμετρη απειλή είναι αυτή που προσαρμόζει την ισχύ της στις αδυναμίες του στόχου της. Ένα άλλο στοιχείο για τις απειλές αυτής της κατηγορίας αποτελεί το ότι είναι απροσδόκητες και απρόσμενες. Δεν τις περιμένουμε και κατά συνέπειαν δεν έχουμε προβλέψει άμυνες για αυτές. Ίσως ο πληρέστερος ορισμός που μπορούμε να δώσουμε για τις ασύμμετρες απειλές, είναι ότι με τον όρο αυτό εννοούμε οπλικά συστήματα, τακτικές, στρατηγικές, εγκληματική δραστηριότητα κλπ., που απειλούν κάποιον στόχο (ο οποίος επίσης μπορεί να είναι ένα όχημα, ένα πλοίο, ένας ολόκληρος στρατός, μια κοινωνία. ένας πολιτισμός, ή οτιδήποτε άλλο) με τέτοιον τρόπο που ο στόχος δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει.

Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να φαντάζουν αφελή, ασαφή, ανόητα ή αυτονόητα, ανάλογα με την οπτική πλευρά που μπορεί να τα δει κανείς.

Για παράδειγμα, κάποιος, πολύ απλά, μπορεί να αναρωτηθεί, «δηλαδή υπάρχουν και απειλές οι οποίες σκοπεύουν στα δυνατά σημεία του στόχου τους και όχι στα αδύνατα;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι «ναι». Οι περισσότερες απειλές σκοπεύουν στα δυνατά σημεία του στόχου τους και όχι στα αδύνατα, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο με μια πρώτη ματιά. Για παράδειγμα, ένα αντιαρματικό βλήμα κοίλου γεμίσματος (HEAT) Kornet, επιδιώκει να καταστρέψει το άρμα – στόχος, ασκώντας πάνω στον θώρακά του (δηλαδή στο δυνατό του σημείο) ισχύ τέτοια που θα ξεπεράσει τα όρια αντοχής του. Το αντιαρματικό βλήμα, λοιπόν, είναι μια απόλυτα σύμμετρη απειλή για το άρμα.

Αντίθετα, το ίδιο το βλήμα, εάν χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται σε μια βραχονησίδα του Αιγαίου και βληθεί αιφνιδιαστικά εναντίον μιας διερχόμενης φρεγάτας, μετατρέπεται σε ασύμμετρη απειλή για αυτήν, δεδομένου ότι δεν έχει κατασκευασθεί για να αντιμετωπίζει παρόμοιες απειλές. Και αφού μιλάμε για πολεμικά πλοία, το αμερικανικό ναυτικό, ως ασύμμετρη απειλή, μεταξύ των άλλων, θεωρεί και «σμήνη» (swarms) από ταχύπλοα σκάφη ή ακόμη και τζετ σκι, τα οποία θα «ξεπεταχτούν» από κάποια βραχονησίδα ή από την ακτή και θα χυμήξουν πάνω σε κάποιο πλοίο του, σε μια επίθεση αυτοκτονίας.

Οι πύραυλοι και τα πυροβόλα των αμερικανικών πολεμικών δεν έχουν σχεδιασθεί για να αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές και για τον λόγο αυτόν τα σμήνη ταχύπλοων μικρών σκαφών, κοντά στο περιβάλλον των ακτών, μετεξελίσσονται σε ασύμμετρη απειλή. Η ασύμμετρη απειλή, υπό μίαν έννοιαν, είναι σαν τον «τρελλό» ή το άλογο στο σκάκι, που διεισδύει ή υπερπηδά την άμυνα και κτυπάει στην «καρδιά» του στόχου. Η «ασυμμετρία» ενός οπλικού συστήματος, τακτικής ή στρατηγικής δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος και λαμβάνει υπόσταση ανά περίσταση. Ως ασύμμετρες απειλές «στρατηγικής ασφάλειας» μπορεί να εννοηθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές αλλοιώσεις προβλημάτων δημόσιας τάξης, με τρόπο τέτοιο που να θέσουν σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας και να θίξουν τη συνολικότερη υπόσταση της κοινωνίας.Κατηγορίες ασύμμετρων απειλών

Μια κατηγορία ασύμμετρων απειλών είναι παλαιές απειλές, οι οποίες «μεταλλάσσονται», δηλαδή εξελίσσονται σε κάτι διαφορετικό από την αρχική τους μορφή.

Ένα παράδειγμα «μεταλλαγμένης» ασύμμετρης απειλής είναι η ακραία ισλαμική (υπερ)τρομοκρατία. Ενέργειες όπως αυτές της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, του Μπαλί ή της Κωνσταντινούπολης, έχουν πολύ περισσότερα συγγενικά στοιχεία με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς πόλεων, που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια του Β΄ Π. Π. από ό,τι με οποιαδήποτε ενέργεια των Ερυθρών Ταξιαρχιών, της RAF ή του ΕΛΑ στις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις ενέργειες αυτές, ως τρομοκρατία που έχει «μεταλλαχθεί» και έχει εξελιχθεί σε μια νέα μορφή πολέμου.

Πράγματι, τα κτυπήματα εναντίον της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον την 11η Σεπτεμβρίου από την Αλ Κάιντα είναι, ουσιαστικά, βομβαρδισμοί αστικών κέντρων με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή πολεμικές ενέργειες, οι οποίες διεξήχθησαν με τέτοιον τρόπο που να μην επιτρέπει την αντιμετώπισή τους από την πολεμική μηχανή του κράτους-στόχου και η μεθοδολογία αυτή είναι ακριβώς το στοιχείο που τις καθιστά ασύμμετρες ενέργειες.

Μια δεύτερη κατηγορία ασύμμετρων απειλών είναι αυτές τις οποίες γεννούν οι νέες τεχνολογίες και οι συνεπακόλουθες νέες «αχίλλειες πτέρνες», που δημιουργούν οι τεχνολογίες αυτές στις σύγχρονες κοινωνίες. Για παράδειγμα, μια ασύμμετρη απειλή «νέας γενεάς» είναι ο κυβερνοπόλεμος (cyberwarfare), δηλαδή η προσβολή του πληροφορικού-επικοινωνιακού ιστού των προηγμένων κοινωνιών. Στο παρελθόν, αυτό το είδος της απειλής δεν υπήρχε και κατά συνέπειαν δεν ανεπτύχθησαν μέθοδοι αντιμετώπισης των κυβερνο-επίθεσεων, ούτε καν έχουν μελετηθεί πλήρως οι πιθανές τους συνέπειες. Επίσης, δεν μπορεί να τεθεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης όσον αφορά τον κυβερνοπόλεμο και η ιδιότητα αυτή είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό των ασύμμετρων απειλών. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε ανώτερο γεωπολιτικό επίπεδο, ένα στοιχείο που συνθέτει τον ορισμό των ασύμμετρων απειλών είναι ακριβώς το ότι λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής της γκρίζας ζώνης μεταξύ ειρήνης και πολέμου, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής.Μια άλλη ασύμμετρη απειλή, η οποία περιλαμβάνει μια παλαιά «κλασική» απειλή, που έχει μεταλλαχθεί, σε συνδυασμό με μια καινοφανή «αχίλλειο πτέρνα» των σύγχρονων κοινωνιών, είναι η «μη φονική» αξιοποίηση των πυρηνικών όπλων εναντίον των δορυφόρων, από τους οποίους εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες.

Σύμφωνα με την έγκυρη αμυντική επιθεώρηση Janes Defense Weekly, η απόλυτη ασύμμετρη απειλή για την Δύση θα ήταν ένας πυρηνικός πύραυλος κάποιου «ταραχοποιού» κράτους (rogue country), όπως για παράδειγμα της Βορείου Κορέας, ο οποίος θα εκρήγνυτο στο Διάστημα και με τον εκλυόμενο ηλεκτρομαγνητικό παλμό (EMP) θα προκαλούσε όλεθρο στον «δορυφορικό στόλο» των ΗΠΑ και των άλλων χωρών της Δύσης, «τηγανίζοντας» τα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα και μετατρέποντάς τους σε άχρηστα μεταλλικά κουφάρια, που θα περιφέρονται ασκόπως στο Διάστημα.

Τέλος, μια άλλη κατηγορία ασύμμετρων απειλών είναι αυτές των «κλασικών» οπλικών συστημάτων, τα οποία όμως λειτουργούν σε ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, σε αυτόν τον νέο γκρίζο μανδύα που ενοποιεί την ειρήνη με τον πόλεμο και έχει καλύψει τον κόσμο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι φορητοί πύραυλοι εναντίον αεροσκαφών, όπως είναι οι αμερικανικοί FIM-92 Stinger ή οι ρωσικοί SA-18 Igla και SA-7 Strela, οι οποίοι δεν απειλούν πλέον στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως σχεδιάσθηκαν, αλλά πολιτικά επιβατικά αεροπλάνα. Οι πύραυλοι αυτοί, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που παίζουν στις σύγχρονες κοινωνίες οι αερογραμμές, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική ασύμμετρη απειλή. Στο άρθρο αυτό θα εξεταστούν αυτές ακριβώς οι τρεις χαρακτηριστικές κατηγορίες ασύμμετρων απειλών, οι οποίες εκφράζουν το σημερινό γεωπολιτικό σκηνικό.

Πρώτη από αυτές είναι η ισλαμική υπερ-τρομοκρατία, δεύτερη είναι ο κυβερνο-πόλεμος και τρίτη οι φορητοί αντιαεροπορικοι πύραυλοι εναντίον πολιτικών αεροσκαφών.

Ασύμμετρες απειλές στην κοινωνία του θεάματος

Οι ασύμμετρες απειλές αποτελούν ένα μέρος μιας ευρύτερης εξέλιξης στην πορεία του πολέμου. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα ο πόλεμος έπαψε να είναι μια «καθαρή» στρατιωτική διαδικασία και άρχισε να εμπλέκει και τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό επεκτάθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όμως, ακόμη και τότε, ο πόλεμος ήταν πλήρως διακριτός από την ειρήνη. Στην συνέχεια όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο εμπλουτισμός του πολέμου κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει σε μεγάλο βαθμό ενοποιήσει την πολιτική με την στρατιωτική τεχνολογία και την πολιτική με την στρατιωτική υποδομή. Π. χ. ο κυβερνο-ιστός, οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και οι δορυφόροι τηλεπισκόπισης ή τα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα με μικροκυματικές ζεύξεις και οπτικές ίνες, έχουν τόσο πολιτική, όσο και στρατιωτική σημασία.

Ο ίδιος ο πολιτισμός μας έχει αλλάξει. Το θέαμα, η εικόνα, έχουν μεταβληθεί σε μέρος της πολεμικής διαδικασίας. Τα ίδια τα οπλικά συστήματα έχουν πλέον πολλά εξαρτήματα πολιτικής τεχνολογίας.

Στην πραγματικότητα, πάρα πολλά οπλικά συστήματα κρίσιμης σημασίας αποτελούν υβρίδια καθαρά στρατιωτικών και πολιτικών συστημάτων, ή συνδυασμός μόνο εμπορικά διαθέσιμων πολιτικών συστημάτων, όπως μπορεί να είναι συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Στο παρελθόν αυτό δεν συνέβαινε, ή τουλάχιστον δεν συνέβαινε σε τέτοιο βαθμό.

Ο κόσμος μας γίνεται πιο δικτυωμένος, πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος. Για παράδειγμα, δια μέσου της εικόνας, στις δημοκρατικές κοινωνίες της Δύσης, όπου η κοινή γνώμη έχει μεγάλη ισχύ, ο διαχωρισμός των στρατιωτικών δυνάμεων από τους πολίτες είναι πολύ πιο ασαφής από ό,τι στο παρελθόν.

Οι διαθέσεις της Κοινής Γνώμης μπορεί να αλλάξουν την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα με τις εξελίξεις στο πεδίον της μάχης. Αυτό όμως που έχουμε την τάση να ξεχνάμε είναι ότι η αυξημένη αυτή ισχύς της κοινής γνώμης των δυτικών κοινωνιών, καθιστά και τους πολίτες τους «νόμιμους» στόχους. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε την φύση των ασύμμετρων απειλών, εάν δεν κατανοήσουμε την φύση του πολέμου, με τον οποίο οι ασύμμετρες απειλές βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση.

Μέσα σε έναν ασαφή, «ολιστικό» κόσμο, έναν κόσμο τα στοιχεία του οποίου αλληλοεπηρεάζονται και βρίσκονται σε δυναμική και ασταθή ισορροπία μεταξύ τους, ήταν φυσικό να γεννηθούν και νέες απειλές, οι ασύμμετρες απειλές, κυρίαρχη εκ των οποίων είναι σίγουρα οι υπερ-τρομοκρατικές ενέργειες.
3. Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2007

Το καλοκαίρι του 2007, συνέβη μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολλά μέρη της χώρας, κυρίως τον μήνα Αύγουστο, έκαψαν περισσότερα από 268.834 εκτάρια γης, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 63 ανθρώπων. Μέχρι τις 30 Αυγούστου κάηκαν 1.500 σπίτια και μείναν 6.000 άστεγοι. Το ύψος των καταστροφών φθάνει τα πέντε δισεκατομμύρια Ευρώ. Η φωτιά έκαψε 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα καθώς και 60.000 ζωντανά (πρόβατα και κατσίκες). Οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν, αφορούσαν τους νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Αττικής και Ευβοίας, Φθιώτιδος με το νομό Ηλείας να δέχεται το πιο εκτεταμένο και φονικό πλήγμα.

Οι φωτιές της περιόδου του Αυγούστου, οι οποίες κορυφώθηκαν ιδιαίτερα μετά την 23η Αυγούστου, δηλαδή λίγες μέρες μετά την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών από τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αποτέλεσαν συνέχεια πλειάδας πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν την Ελλάδα, από τα τέλη Μαΐου και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο συνδυασμός του θερμότερου χειμώνα των συγχρόνων μετεωρολογικών καταγραφών, με λίγες βροχοπτώσεις και ενός ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού, με σημαντική ενίσχυση των ανέμων αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα της έξαρσης των πυρκαγιών. Ταυτόχρονα όμως τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, όσο και μέρος της αντιπολίτευσης, επισήμαναν ένα οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών το οποίο τέθηκε σε ισχύ, αλλά και την έλλειψη επαρκών δυνάμεων ώστε να αντιμετωπιστεί μία καταστροφή τέτοιας έκτασης.

Στα πλαίσια των γεγονότων ο Πρωθυπουργός της χώρας, κήρυξε όλους τους νομούς της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Καθόρισε άμεση και μη γραφειοκρατική απονομή 3.000 Ευρώ κατα οικογένεια.

Επίσης, λόγω των πυρκαγιών, η ΕΠΟ αποφάσισε την αναβολή της έναρξης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών 2007

Στατιστικά αριθμού πυρκαγιών, για το 2007, όπως αποτυπώνονται στις κηρύξεις αναδασωτέων του τεύχους Δ του ΦΕΚ [12] (οι αριθμοί δίπλα σε κάθε νομό ή δήμο είναι το πλήθος των πυρκαϊών, ενώ σε παρένθεση δίνεται το πλήθος όλων των συμβάντων στα οποία οφείλεται η κήρυξη μιας περιοχής ως αναδασωτέας, όπου περιλαμβάνονται καταλήψεις, εκχερσώσεις, αποθέσεις υλικών κ.ά.):

Στατιστικά πυρκαγιών ανά νομό, για το 2007:

Μεσσηνίας 77(145), Αττικής 69(247), Πειραιώς 58(88), Ηλείας 53(73), Αιτωλοακαρνανίας 48(96), Ζακύνθου 47(48), Κεφαλληνίας 46(65), Λαρίσης 33(62), Χανίων 31(87), Φθιώτιδος 28(54), Βοιωτίας 28(78), Ευβοίας 27(60), Αχαΐας 20(65), Χίου 19(25), Δωδεκανήσου 17(50), Πρεβέζης 17(37), Αργολίδος 16(57), Κορινθίας 15(46), Μαγνησίας 14(29), Ηρακλείου 11(30), Χαλκιδικής 11(63), Αρκαδίας 11(20), Λακωνίας 10(16).

Στατιστικά πυρκαγιών ανά δήμο, για το 2007:

Κυθήρων Πειραιώς 23(30), Ελατίων Ζακύνθου 21(22), Αμαλιάδος Ηλείας 19(21), Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας 18(25), Λαγανά Ζακύνθου 17(17), Σαλαμίνας Πειραιώς 16(18), Αγιάς Λαρίσης 11(13), Πύλου Μεσσηνίας 10(15), Παλικής Κεφαλληνίας 10(11), Σάμης Κεφαλληνίας 10(11), Μεγαρέων Αττικής 9(44), Ελειού – Πρόνων Κεφαλληνίας 8(11), Κερατέας Αττικής 7(28), Τροιζήνος Πειραιώς 7(8), Κορώνης Μεσσηνίας 7(12), Αυλώνος Μεσσηνίας 7(8), Αρτεμισίων Ζακύνθου 7(7), Μεθώνης Μεσσηνίας 7(9), Καντάνου Χανίων 7(12), Ανω Λιοσίων Αττικής 7(8), Μάνδρας Αττικής 7(35), Καρδαμύλων Χίου 7(8), Αργοστολίου Κεφαλληνίας 7(14), Λειβαθούς Κεφαλληνίας 7(8), Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας 6(8), Καλαμάτας Μεσσηνίας 6(14), Κρωπίας Αττικής 6(15), Βουπρασίας Ηλείας 6(6).
Αποτίμηση πυρκαγιών Ιουνίου 2007
Πυρκαγιά Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Μια από τις πρώτες μεγάλες και σημαντικές πυρκαγιές, ήταν αυτή στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας στις 28 Ιουνίου.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια, στην βόρεια πλευρά του όρους και επεκτάθηκε γρήγορα στις πλαγιές του βουνού. Αρχικά στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες και 16 oχήματα, με την αρωγή 12 συνολικά πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η φωτιά όμως δεν στάθηκε δυνατό να περιορισθεί πριν το βράδυ, σε μια ώρα που τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης αδυνατούσαν να πετάξουν.

Έτσι, μέχρι την νύχτα, οι επίγειες δυνάμεις αντιμετώπιζαν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, και ανάμεσα στις 21:00 και 21:30, οι φλόγες πέρασαν μέσα στον Εθνικό Δρυμό και έφτασαν σε απειλητική απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Καζίνο, του πάρκου κεραιών και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές εκκενώθηκαν. Την ίδια στιγμή, δύο λόχοι του Ελληνικού Στρατού από κοντινά στρατόπεδα τέθηκαν σε επιφυλακή για πιθανή βοήθεια στην κατάσβεση.

Το επόμενο πρωϊ (29 Ιουνίου), με την βοήθεια πλέον και των αεροπορικών μέσων, τα μέτωπα της φωτιάς στο Μπάφι, το Φλαμπούρι και κοντά στις εγκαταστάσεις της ΠΑ άρχισαν να τίθενται σταδιακά υπό έλεγχο. Σε αυτό το σημείο, ενισχύσεις από τους διπλανούς νομούς, όπως επίσης και 300 στρατιώτες κατέφθασαν σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δυνάμεων, με την τελική δύναμη να αποτελείται από 130 πυροσβέστες, 50 οχήματα και τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις τελευταίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν χώρα εκεί που η πυρκαγιά ξεκίνησε, στα Δερβενοχώρια, ο απολογισμός ήταν καταστρεπτικός, τόσο για τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, όσο και για το μικρόκλιμα της Αθήνας γενικότερα. 25.000 στρέμματα που ανήκαν στο Δρυμό κάηκαν. Επιπλέον, προστατευόμενα είδη ζώων που ζούσαν στον Δρυμό είδαν ή θα δούν τους πληθυσμούς τους να μειώνονται, αφού πολλά ζώα κάηκαν ή πέθαναν από ασφυξία, ενώ οι εναπομείναντες πληθυσμοί θα αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα τροφής και κατοικίας. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η αποτέφρωση της τελευταίας μεγάλης δασικής έκτασης κοντά στην Αθήνα θα σημαίνει θερμότερα καλοκαίρια, παρατεταμένους καύσωνες και πλημμύρες τον χειμώνα.

Η πυρκαγιά επίσημα αποδίδεται σε πυλώνα της ΔΕΗ. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες, με εισαγγελική εποπτεία, διεξήχθησαν κατά την περίοδο μεταξύ του συμβάντος αυτού και του κύματος πυρκαγιών του Αυγούστου.
Αποτίμηση πυρκαγιών Ιουλίου 2007

Πυρκαγιά Αιγίου Αχαΐας

Στις 24 Ιουλίου 2007 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα , στην περιοχή του Αιγίου, η οποία έκαψε δασικές και αγροτοδασικές εκτασεις, καθώς και σπίτια, μέχρι τις 27 Ιουλίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κουνινά, αποτεφρώνοντας αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την επόμενη μέρα η φωτία έφθασε στο χωριό Πυργάκι, ενώ δόθηκε διαταγή εκκένωσης για τα χωριά Μελίσσια, Αχλάδι, Μαυρίκι, Πτέρη και Κουνινά, στο οποίο πολλά σπίτια παραδόθηκαν στις φλώγες. Στο χωριό Μαμουσιά ένας 75χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος ο οποίος επέλεξε να παραμείνει κοντά στο σπίτι του για να προστατεύσει τα πρόβατά του, παρόλο που κλήθηκε να το εγκαταλείψει. Στα χωριά Πυργάκι και Μελίσσια πολλοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η πυρκαγιά έφθασε και γύρω από τη Μονή Ταξιαρχών. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι την νέα εθνική οδό Αθηνών – Πάτρας στο ύψος του Διακοπτού και η κυκλοφορία διακόπηκε για να μην κινδυνέψουν διερχόμενοι οδηγοί και για να διευκολύνεται η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στις 26 Ιουλίου εντοπίστηκαν δύο γυναίκες νεκρές στο Άνω Διακοπτό Αχαΐας ενώ η φωτιά συνέχισε να καίει εκτάσεις στην ανατολική και κεντρική Αιγιάλεια και σε διάφορα σημεία των δήμων Αιγίου και Διακοπτού υπήρχαν διάσπαρτες εστίες. Οι περιοχές μεταξύ Αιγίου, Διακοφτού και Καλαβρύτων κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όλα τα νοσοκομεία της Αχαΐας τέθηκαν σε ετοιμότητα. Την ίδια μέρα επίσης ζητήθηκε η συνδρομή της Ρωσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, που έκαιγαν σε όλη τη χώρα, αίτημα στο οποίο η Ρωσία ανταποκρίθηκε με την αποστολή αεροσκαφών Beriev Be-200 και ελικοπτέρων Mil Mi-8. Το βράδυ της 27 Ιουλίου η πυρκαγιά βρισκόταν υπό έλεγχο σε βαθιές χαράδρες και δεν απειλούσε σπίτια και κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ατόμου για τη φωτιά στη Μαμουσιά, ενώ ερευνόνταν και η πιθανή ευθύνη μια ηλικιωμένης για τη φωτιά στα Κουνινά Αιγίου.
Αποτίμηση πυρκαγιών Αυγούστου 2007

Τις πρωινές ώρες (περίπου 10:30 π.μ.) της 16ης Αυγούστου, φλόγες και πυκνός καπνός έγινε ορατός από την βορειοδυτική πλευρά του όρους της Πεντέλης, στην περιοχή της Ράχης Διονύσου. Η φωτιά ξεκίνησε από 4 μέτωπα, τα οποία έκαψαν δασικές εκτάσεις, σπίτια και εξοχικές κατοικίες κατά μήκος του άξονα Πεντέλη – Πολιτεία και Πεντέλη – Ντράφι. Ένα από τα μέτωπα κατηφόρισε προς τον δήμο Μελισσίων όπου επίσης κάηκαν μικρές δασικές εκτάσεις.

Αν και η πυρκαγιά αυτή δεν προκάλεσε ανθρώπινα θύματα, εντούτοις, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και ένα πυροσβεστικό όχημα καταστράφηκε από τις φλόγες. Πολλοί κάτοικοι των βορείων προαστίων επίσης χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Ο καπνός κάλυψε μεγάλο μέρος της βόρειας Αθήνας, υποβοηθούμενος από τους έντονους νότιους ανέμους. Δυστυχώς οι ίδιοι άνεμοι εμπόδισαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα να σπεύσουν άμεσα στην περιοχή. Μαζί με τις πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις κατέφθασαν και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία όμως δεν στάθηκε δυνατό να προβούν σε ρίψεις νερού αρχικά. Οι πρώτες αξιόλογες από αυτές έγιναν με ελικόπτερα αργότερα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου.

Ορισμένες μικρές εστίες της φωτιάς παρέμειναν ενεργές και το βράδυ της ίδιας μέρας, αλλά μέχρι το πρωί της επόμενης είχαν κατασβεσθεί. Η πυρκαγιά αυτή, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιά στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας οδηγούν επιστήμονες στις εκτιμήσεις ότι το μικροκλίμα της Αθήνας θα χειροτερεύσει, αφού δύο φυσικοί πνεύμονες και ρυθμιστές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος καταστράφηκαν.

Πυρκαγιά Νομού Ηλείας

Το φονικότερο χτύπημα από τη μεγάλη καταστροφή του Αυγούστου του 2007, συντελέστηκε στο Νομό Ηλείας. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου, στη Ζαχάρω. Το πύρινο μέτωπο στο νομό Ηλείας κατέστρεψε έκταση μεγαλύτερη από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με βάση ανεπίσημες πηγές, κατακαίοντας από άκρη σε άκρη το νομό. Τα χωριά Γεράκι Αμαλιάδας, Κρέστενα, Γρύλλος, Ολυμπία, Καϊάφα, Νεοχώρι, Βρεστό, Καλλιθέα, Σάμικο, Πλατιάνα, ο Δήμος Ζαχάρως, η Ανδρίτσαινα, η Κλινδία, το Μουζάκι, το Φανάρι και πλειάδα μικρότερων οικισμών επλήγησαν, καταστρέφοντας δασικές και οικιστικές εκτάσεις. Η καταστροφή όμως αφορούσε και κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μέχρι την 26η Αυγούστου είχαν καταγραφεί 37 θάνατοι εκ των οποίων 25 στο ίδιο χωριό στην Αρτέμιδα, ενώ εκφράζονταν και ανησυχίες για περισσότερους αγνοούμενους.

Επιπλέον, η φωτιά έφτασε μέχρι τον χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον αρχαιολογικό θησαυρό της περιοχής. Μετά την καταστροφή των παροχών ηλεκτρισμού προς τις αντλίες νερού του πυροσβεστικού συστήματος του χώρου, η φωτιά κατέκαψε το περιβάλλον δάσος και απετράπη μόνο όταν συγκεντρώθηκε στον χώρο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στην επιχείρηση αυτή στην αρχαία Ολυμπία, έλαβαν μέρος 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όπως επίσης και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Η επέμβαση της πυροσβεστικής δεν πρόλαβε να αποτρέψει όμως καταστροφές στον Κρόνιο Λόφο.

Πυρκαγιά Νομού Αρκαδίας

Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο νομό Αρκαδίας, αναπτύχθηκε στο Δήμο Μεγαλόπολης, όπου η φωτιά κατέκαψε και οικίες μέσα και στην πόλη της Μεγαλοπόλεως. Η φωτιά έκαψε και άλλους οικισμούς όπως το Ανεμοδούρι, το Ρούτσι, τα Μαλλωτά, τα Περιβόλια, το Ραψομμάτη, την Ελενίτσα, τη Μονή Παναγιά, τα Παραδείσια, τα Τριπόταμα. Επίσης την 25η Αυγούστου εκδηλώθηκε και νέο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και Πελάγους Τρίπολης. Η φωτιά εκδηλώθηκε την 23η Αυγούστου, ενώ άφησε πίσω της και 7 θύματα, 5 εκ των οποίων εργαζόμενοι σε ξενοδοχιακές εγκαταστάσεις, από αναθυμιάσεις στην προσπάθεια διαφυγής τους, 1 στις Βρυσούλες Μεγαλόπολης και 1 στο Δήμο Φαλαισίων.

Πυρκαγιά Νομού Λακωνίας

Απο το νομό Λακωνίας ξεκίνησε το καταστροφικό και κατά πολλούς συντονισμένο έργο των πυρκαγιών. Το αρχικό σημείο της εκδήλωσης της φωτιάς ήταν η Αρεόπολη, ενώ γρήγορα επεκτάθηκε και σε κορυφές του Ταΰγετου. Τα χωριά Λάγα, Καρβέλι, Αράχωβα, Αρτεμησία, Οίτυλο κατακάηκαν, ενώ εμφανίστηκαν παράλληλα εστίες πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νομού όπως η Καλλιθέα, η Αγριανή, οικισμοί που βρίσκονται στο όρος Πάρνωνας, το Γεράκι, το Γύθειο, αλλά και το Γερολυμένα, τον Πύργο Διρού και την Κοκάλα. Η φωτιά πίσω της άφησε 6 νεκρούς στη Αρεόπολη.

Πυρκαγιά Νομού Μεσσηνίας

Στο Νομό Μεσσηνίας τα μέτωπα των πυρκαγιών ήταν 2. Στα Φιλιατρά, που η φωτιά μετακινήθηκε και στο γειτονικό χωριό, τους Μεταξάδες, αλλά και το Δήμο Φοινικούντας. Κατά κύριο λόγο κάηκαν δασικές εκτάσεις, ενώ καταστράφηκαν και κατοικημένες περιοχές, στα Γιαννιτσάνικα καθώς και μια καταστροφή πρατηρίου καυσίμων. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ενώ εκκενώθηκαν προληπτικά οι πιθανώς απειλούμενοι οικισμοί.

1. Μεσσηνία

{

2. Ζαχάρω

{

3.

{

Πυρκαγιά Νομού Κορινθίας

Στο Νομό Κορινθίας οι πυρκαγιές ξεκίνησαν την 24η Αυγούστου. Η αρχική εστία ήταν στο χωριό Καλέντζι Κορινθίας και γρήγορα επεκτάθηκε στον Ξηρόκαμπο, το Χαλκί και το Σουλινάρι. Παράλληλα άλλη μια εστία εμφανίστηκε κοντά στο Κιάτο, ενώ μεγάλη καταστροφή συνέβη στο δάσος του Σοφικού από νέα πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου. Θύματα δεν αναφέρθηκαν, ενώ πηγές μιλούσαν για καταστροφή 4000 στρεμμάτων δασικής γης.

Πυρκαγιά Νομού Αχαΐας

Η πυρκαγιά στο νομό Αχαΐας ξεκίνησε την 24η Αυγούστου, από την Ξερόλακα Αχαΐας, στις 13.30. Την 25η Αυγούστου εμφανίστηκαν νέες εστίες στου Κάλφα και τις Πόρτες στην Βούντενη και στο Ακταίο. Η έκταση της φωτιάς ήταν περιορισμένη σε σχέση με το νομό Ηλείας και Λακωνίας, ενώ δεν υπήρξαν καταστροφές σε κατοικημένους οικισμούς, ούτε θύματα. Επίσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πυρκαγιά Υμηττού

Τις μεσημεριανές ώρες της 25ης Αυγούστου, σύμφωνα με καταγγελίες προς την Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου κινούμενο σε περιφερειακές οδούς του Υμηττού, πετούσε εμπρηστικούς μηχανισμούς. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, ήταν η πρόκληση μεγάλης πυρκαγιάς, στα όρια του δήμου Χολαργού. Η φωτιά επεκτάθηκε, χάρις στους άνεμους υψηλής έντασης (έως και 6 μποφόρ μετρήθηκαν τοπικά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) εξαπλώθηκε γρήγορα στους δήμους Παπάγου και Καισαριανής. Με κατοικίες στον δήμο Παπάγου να καίγονται, επικεντρώθηκε εκεί μεγάλο τμήμα των πυροσβεστικών δυνάμεων της Αθήνας.

Στην περιοχή έγιναν ρίψεις νερού από δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-215, ένα ρωσικό αεροσκάφος Beriev Be-200, η επιχείρηση των οποίου ήταν η πρώτη στα όρια της Αθήνας, όπως επίσης και από ένα ρωσικό ελικόπτερο Mil MI-26.

Πέραν των ζημιών σε 2 κατοικίες στην περιοχή του Παπάγου, άλλες ζημιές σε ανθρώπινες υποδομές δεν καταγράφηκαν. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Η πυρκαγιά προκάλεσε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Λεωφόρου Κατεχάκη, αφού στο τμήμα της περιφερειακής οδού, στο ύψος του Καρέα, αλλά και σε κομμάτι της Αττικής Οδού, οι αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν την κυκλοφορία, καθώς οι φλόγες βρίσκονταν επικίνδυνα κοντά στον δρόμο.

Πυρκαγιά Νομού Ευβοίας

Η Εύβοια ήταν μια απο τις περιοχές που δέχτηκε ένα απο τα φονικότερα χτυπήματα, της πύρινης λαίλαπας. Ο Νομός Ευβοίας δέχτηκε εκτεταμένο πλήγμα, αφου περισσότεροι από 10 δήμοι και χωριά πλούσια σε δασικές εκτάσεις αποτεφρώθηκαν, οικίες χάθηκαν ενώ υπήρξαν και 6 θύματα.

Εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν, στο Αλιβέρι όπου χάθηκε η ζωή δύο ανθρώπων, ενός από παθολογικά αίτια και ενός ιερέως από πνιγμό και επίσης τεσσάρων ακόμα, στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Μίστρο, εκ των οποίων ένας εποχικός πυροσβέστης. Άλλες περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές ήταν το η Νότια Καρυστία, τα Στύρα, οι Δήμοι Ταμυνθαίων, Αμαρυνθείων και Κονίστρων, ενώ εκκενώθηκαν τα χωριά Γάβαλα, Βρύση, Κρεμαστά, Άγιος Λουκάς και Άγιος Γιάννης. Οι καταστροφές αφορούσαν εκτός από μεγάλες δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές, οι οποίες ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πυρκαγιά Νομού Φθιώτιδος

Στις 26 Αυγούστου, 3 ημέρες μετά την έναρξη των μεγάλων πυρκαγιών του 2007, στο Νομό Φθιώτιδος. Το πρωί της 26/08, 4 εστίες φωτιάς εντοπίστηκαν στα όρια του νομού στις περιοχές Ζηλευτό, Λύχνο, Δίλοφο και Πύργο Υπάτης. Οι αρχές μάλιστα προέβηκαν σε σύλληψη υπόπτου, αλλά και εύρεση εμπρηστικών μηχανισμών. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.
4. Ταραχές του Δεκεμβρίου 2008 στην Ελλάδα

Τα λεγόμενα Δεκεμβριανά του 2008 είναι μια σειρά πανελλαδικής εμβέλειας ταραχών, οι οποίες ακολούθησαν το συμβάν της δολοφονίας του δεκαπεντάχρονου Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου από ειδικό φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ταραχές έλαβαν μεγάλη έκταση, ώστε χαρακτηρίσθηκαν από μερίδα του τύπου και των πολιτικών κομμάτων ακόμη και ως εξέγερση. Ο πραγματικός χαρακτήρας των γεγονότων έγινε αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής τριβής και διχογνωμιών σχετικά με τη φύση και τα αίτιά τους.

Η δολοφονία του νεαρού μαθητή το βράδυ του Σαββάτου της 6ης Δεκεμβρίου 2008 στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις, όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Κομοτηνή, τον Βόλο, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, την Κέρκυρα και το Αγρίνιο. Πορείες διαμαρτυρίας, που διοργανώθηκαν το ίδιο βράδυ του περιστατικού και την επομένη, οδήγησαν σε μεγάλες υλικές καταστροφές γραφείων, καταστημάτων, δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων. Οι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν στην Αθήνα.

Το περιστατικό της δολοφονίας

Γκράφιτι στον Κεραμεικό με τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, περί τις 9 μμ, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, ο νεαρός Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό του ειδικού φρουρού της Ελληνικής Αστυνομίας Επαμεινώνδα Κορκονέα, έπειτα από λεκτικό διαξιφισμό των δύο ενστόλων, οι οποίοι περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, με την παρέα του νεαρού. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, καθώς κατά την ιατροδικαστική εξέταση η σφαίρα διαπέρασε την καρδιά και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο.

Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία του ειδικού φρουρού, το περιστατικό συνέβη έπειτα από επίθεση, οποία δέχθηκαν ο ίδιος και ο συνάδελφός του από παρέα 30 κουκουλοφόρων, οι οποίοι ανήκαν κατά πάσα πιθανότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είχε ως αποτέλεσμα να πυροβολήσει τρεις φορές, δύο στον αέρα και μια στο έδαφος. Η τελευταία των βολών σύμφωνα με τον ειδικό φρουρό αποστρακίστηκε στο έδαφος και χτύπησε τον νεαρό στο στήθος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, όπως μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, η αντιπαράθεση περιορίστηκε σε φραστική διένεξη των δύο αστυνομικών με μία ομάδα 4-5 ατόμων και είχε ως αποτέλεσμα να πυροβολήσει ο ειδικός φρουρός σε ευθεία βολή το πλήθος και να πετύχει τον νεαρό μαθητή στο θώρακα.

Η πληροφορία του θανάτου του μαθητή διαδόθηκε άμεσα σε ολόκληρη την Ελλάδα από το Διαδίκτυο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα άτομα από διάφορους πολιτικούς χώρους να εκδηλώσουν την οργή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα ταυτόχρονα, προκαλώντας φθορές και εμπρησμούς. Οι εκδηλώσεις βίας μετατοπίστηκαν από το Πολυτεχνείο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διακομίσθηκε ο άτυχος νεαρός και όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αφού πληροφορήθηκε το περιστατικό, ο υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης κίνησε άμεσα η διαδικασία προκειμένου να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι δυο ειδικοί φρουροί, όπως επίσης και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων. Λίγο αργότερα οι εμπλεκόμενοι φρουροί προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ ορίστηκαν άμεσα τρεις εισαγγελείς προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Ο πεζόδρομος της Τζαβέλλα, όπου πυροβολήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία στον ειδικό φρουρό που πυροβόλησε, και στο συνάδελφό του άσκησε δίωξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο ειδικοί φρουροί παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος βρισκόταν σε κομματική εκδήλωση στις Σέρρες, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό μετέβη άμεσα στην Αθήνα και έπειτα από δηλώσεις, υπέβαλε ο ίδιος μαζί με τον υφυπουργό την παραίτησή του για το περιστατικό για λόγους ευθιξίας. Παρά ταύτα, οι παραιτήσεις δεν έγιναν αποδεκτές από τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Ομόθυμη ήταν η καταδίκη του περιστατικού από την πολιτεία, ενώ συλλυπητήριες επιστολές απέστειλε στην οικογένεια του θύματος ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε το συμβάν «τραύμα στο κράτος δικαίου» της Ελλάδος.

Διαδηλώσεις την επόμενη ημέρα

Επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την επομένη ημέρα από το περιστατικό, διοργανώθηκαν πορείες πολιτών, οι οποίοι επιθυμούσαν να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στη γενικότερη στάση του κρατικού μηχανισμού και στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από συσσώρευση παρόμοιων περιστατικών και καταγγελιών αστυνομικής βίας. Οι πορείες έλαβαν χώρα, παράλληλα με τις επιθέσεις διαφόρων επιθετικών ομάδων, οι οποίες συνέχισαν τις εκδηλώσεις βίας με αυξανόμενη ένταση. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκαν καταστροφές σε πολυκαταστήματα, αυτοκίνητα και τράπεζες.

Κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες

Ταραχές στην οδό Ερμού, Αθήνα.

Λόγω του θανάτου του νεαρού πραγματοποιήθηκαν καταλήψεις σε πολλά γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ενώ κλειστό παρέμεινε και το σχολείο στη Σταμάτα όπου φοιτούσε ο μαθητής. Ο υπουργός Παιδείας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, κήρυξε την επομένη των ταραχών ημέρα πένθους, ενώ κλειστές παρέμειναν και πανεπιστημιακές σχολές. Πορείες μαθητών πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, εκδηλώνοντας οι μαθητές την αντίδρασή τους στο περιστατικό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα και Ηράκλειο. Η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και οι δάσκαλοι κήρυξαν 24ωρη απεργία, ενώ τριήμερη απεργία κήρυξε και η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών.

Μαθητές προέβησαν σε συμβολικές εκδηλώσεις, προσφέροντας λουλούδια σε αστυνομικούς και ξαπλώνοντας γυμνοί στα σκαλοπάτια της ΓΑΔΑ ωσάν να ήταν πτώματα. Επιθέσεις με πέτρες, ξύλα, φρούτα και βόμβες μολότοφ δέχθηκαν σχεδόν όλα τα τοπικά αστυνομικά τμήματα της χώρας. Ταυτόχρονα πανεπιστημιακά τμήματα στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας άρχισαν να κλείνουν από τους φοιτητές τους με αποφάσεις κατάληψης, οι οποίες στρέφονταν τόσο κατά της κρατικής καταστολής όσο και κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης (βλ. και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση).

Εκτός Ελλάδας, επεισόδια έγιναν και στη Λευκωσία, όπως επίσης και την Πάφο στις 8 Δεκεμβρίου. Συμβολικές καταλήψεις πραγματοποιήθηκαν από νεαρούς επίσης στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και διαμαρτυρίες στα προξενεία του Βερολίνου, της Φλωρεντίας της Μπολόνια και του Τορίνο, καθώς και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, ενώ μικρές φθορές προκλήθηκαν στα προξενεία της Νέας Υόρκης και της Κωνσταντινούπολης.

Οι ταραχές της 8ης Δεκεμβρίου

Λόγω των επεισοδίων στην Ελλάδα η Βρετανία και η Αυστραλία είχαν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση που επιθυμούσαν να επισκεφτούν την Αθήνα. Μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, 8ης Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ανακοίνωσε κρατική οικονομική βοήθεια σε όσους καταστηματάρχες είχαν πέσει θύματα των ταραχών.

Εξέγερση Δεκέμβριος 2008

{

Το ίδιο βράδυ διοργανώθηκε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας από κόμματα της αντιπολίτευσης, αριστερές οργανώσεις και φοιτητικούς συλλόγους, στα Προπύλαια και την Ομόνοια. Η αστυνομία διατηρούσε ισχυρές δυνάμεις γύρω από τη Βουλή των Ελλήνων και το Μέγαρο Μαξίμου. Η πορεία δεν πέρασε μπροστά από τη Βουλή, και μέσω του κάτω μέρους της πλατείας Συντάγματος ακολούθησε τη Φιλελλήνων και ολοκληρώθηκε μπροστά στον Εθνικό Κήπο. παράλληλα με αυτή κινήθηκαν ομάδες που προξένησαν καταστροφές σε καταστήματα, τράπεζες, ξενοδοχεία, καθώς και στο υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εξωτερικών. Αργότερα οι καταστροφές επεκτάθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού. Συγκρούσεις εκδηλώθηκαν επίσης στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Ζωγράφου, γύρω από τα Εξάρχεια καθώς και στον Πειραιά.

Τις ίδιες ώρες διοργανώθηκαν παρόμοιες εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Κρήτη και άλλες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια. Το βράδυ πυρπολήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συκεών, ενώ τραυματίστηκε βαριά αστυνομικός φρουρός.

Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού Δικαίου

Επίσης υπέβαλε την παραίτησή του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου των Αθηνών, Χρήστος Κίττας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πυρπόληση κτηρίων του πανεπιστημίου Αθηνών. Από τη φωτιά απειλήθηκε το κτήριο «Κωστής Παλαμάς», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Σίνα και που φιλοξενούσε το εντευκτήριο των καθηγητών καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό, και το κτήριο της Βιβλιοθήκης Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής που βρισκόταν απέναντι και το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Αντίθετα η φωτιά στο «Κωστής Παλαμάς» αντιμετωπίστηκε εγκαίρως χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Μετά από παρέμβαση του προέδρου της Δημοκρατίας ο πρύτανης ανακάλεσε την παραίτησή του.

{

Παράλληλα συγκροτήθηκε έκτακτη Κυβερνητική Επιτροπή, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τις φήμες για εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος για κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λίγα λεπτά αργότερα, σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως οι πράξεις «τυφλής βίας» εξέφραζαν μια γενικότερη κατάσταση, που δεν οφειλόταν απαραιτήτως στο περιστατικό που τα πυροδότησε, και αναρωτήθηκε ποιους σκοπούς εξυπηρετούν, παρατηρώντας «απουσία ιδεολογίας».

Στη Θεσσαλονίκη πυρπολήθηκαν καταστήματα και τράπεζες, και υπήρξαν καταστροφές σε δεκάδες καταστήματα με κλοπή των εμπορευμάτων. Μικρότερες ζημιές σημειώθηκαν επίσης στην Κόρινθο και τη Ρόδο. Στην πλατεία Ομονοίας και το κέντρο της Αθήνας διάφοροι παρευρισκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί αλλοδαποί, προέβησαν σε πλιάτσικο των κατεστραμμένων καταστημάτων με αποτέλεσμα να υπάρξουν 108 συλλήψεις (εκ των οποίων 58 αλλοδαποί) από την αστυνομία.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέμεινε στο φρουρούμενο προεδρικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της ιδιωτικής του κατοικίας στην Αθήνα. Δηλώσεις έκανε και ο δήμαρχος της Αθήνας Νικήτας Κακλαμάνης για το πλήγμα που δέχθηκε η χώρα στον πυρήνα του οικονομικού της βίου σε μια δύσκολη στιγμή, ενώ υποσχέθηκε την έμπρακτη συμπαράστασή του.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από το προηγούμενο βράδυ συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός δήλωσε την αντίθεσή του στην εκμετάλλευση του τραγικού συμβάντος για τη διάπραξη ενεργειών βίας και προέτρεψε την απομόνωσή τους, αναμένοντας ομόθυμη πολιτική καταδίκη των συμβάντων από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με της οποίας τους αρχηγούς συναντήθηκε αργότερα. Την ίδια περίπου ώρα διοργανώθηκε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο από φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές, την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ. Την πορεία ακολούθησε πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ μπροστά στο κτήριο της Βουλής και επίθεση των δυνάμεων καταστολής στον γενικό όγκο της πορείας.

Η Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ήταν ημέρα της κηδείας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου, όπου παρευρέθηκαν χιλιάδες κόσμου. Μετά την κηδεία σημειώθηκαν επεισόδια πετροπόλεμου στη γενικότερη περιοχή, κατά τα οποία τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων. Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ πυροβόλησαν πολλές φορές στον αέρα.

Λεηλατημένο και καμένο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Θεσσαλονίκη.

Οι συγκρούσεις και τα επεισόδια συνεχίστηκαν το ίδιο βράδυ σε πολλές πόλεις, εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα, τη Λάρισα, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη καθώς και την Κρήτη. Το αστυνομικό τμήμα Ζεφυρίου, στην δυτική Αθήνα, δέχθηκε επίθεση από Ρομά. Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε πορεία με παραπάνω από 7000 άτομα, με την συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, της ΔΟΕ και της ΕΛΜΕ στο κέντρο της πόλης. Έσπασαν τις τζαμαρίες όλων των τραπεζών της διαδρομής -εκ των οποίων η μία πυρπολήθηκε-, τα ΑΤΜ, ενός ΚΕΠ και καταστήματος WIND (απ’ όπου είχαν προηγηθεί απολύσεις) και η πορεία κατέληξε σε πολύωρη περικύκλωση του αστυνομικού μεγάρου. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για παρείσφρηση ακροδεξιών στοιχείων στις τάξεις των αστυνομικών δυνάμεων τα οποία πυροδότησαν συγκρούσεις, υποδαύλισαν πολίτες και κατεδίωξαν τους διαδηλωτές. Πραγματοποιήθηκαν 26 προσαγωγές και 9 συλλήψεις. Ο δήμαρχος Πατρών μίλησε κι αυτός για ισχυρή παρουσία ακροδεξιών στοιχείων στην πόλη αλλά οι δηλώσεις του πυροδότησαν αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν στα συμβάντα. Ανάλογα περιστατικά με πολίτες να λειτουργούν ως ομάδες περιφρούρησης σημειώθηκαν και στη Λάρισα.

{

Η βρετανική εφημερίδα Guardian αναπαράγοντας τα σχόλια της Καθημερινής χαρακτήρισε τις ταραχές ως «τις χειρότερες στην Ελλάδα από το 1974, οπότε και αποκαταστάθηκε η δημοκρατία». Τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στο γεγονός που πυροδότησε τα περιστατικά της βίας. Το δε BBC χαρακτηρίζει τα γεγονότα ως εξέγερση.

Κρούσματα κρατικής και αστυνομικής αυθαιρεσίας

Μέσα στο γενικότερο χάος και δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα βίας από κουκουλοφόρους διαδηλωτές αλλά και από αστυνομικούς. Αντιδράσεις προκάλεσαν φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν με αστυνομικούς να προτάσσουν τα όπλα τους και ακόμη και να τα χρησιμοποιούν ρίχνοντας βολές στον αέρα, ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό δικογραφίας έναντι τουλάχιστον δύο αστυνομικών.

Ερωτηματικά διατυπώθηκαν για την ταυτότητα των κουκουλοφόρων που παρεισφρύουν στις διαδηλώσεις και προκαλούν φθορές, μετά από φωτογραφικό ντοκουμέντο που διακινήθηκε στο Διαδίκτυο. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα στις 11/10/2008, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν κουκουλοφόρους και άντρες με πολιτικά που κρατούν σιδηρολοστούς και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα εντός του αστυνομικού κλοιού στο κέντρο της Αθήνας. Το ρεπορτάζ βασίσθηκε και στη μαρτυρία του Θεοδώρου Μαργαρίτη, μέλους της πολιτικής γραμματείας του Συνασπισμού, σύμφωνα με την οποία κατά τη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ παρατήρησε ομάδα 5 ανθρώπων με κουκούλες και πέτρες στα χέρια, από τους οποίους ζήτησαν ταυτότητα και ετράπησαν σε φυγή.

Το αρχηγείο της αστυνομίας διέψευσε την παρουσία κουκουλοφόρων αστυνομικών στις διαδηλώσεις, καθώς κάτι τέτοιο το απαγορεύει ο κανονισμός. Αναγνώρισε την παρουσία ανδρών με πολιτικά με στόχο τις συλλήψεις και διατάχθηκε έρευνα για τους κουκουλοφόρους. Τα ντοκουμέντα ήρθαν να προστεθούν στις δηλώσεις του δημάρχου Πατρών για παρείσφρηση ακροδεξιών στοιχείων. Αποδοκιμασίες πολιτών έλαβαν δυνάμεις των ΜΑΤ στην Πλατεία Κοραή στην Αθήνα, όταν στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να επιτεθούν και να συλλάβουν νεαρούς μαθητές δέχθηκαν χημικά, ενώ συνελήφθη και δημοσιογράφος του ραδιοσταθμού «Στο Κόκκινο».

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια νέου συλλαλητηρίου που σήμανε έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με κορύφωση την 18η Ιανουαρίου, την ημέρα μνημοσύνου του θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, σημειώθηκαν συλλήψεις και καταγγελίες για αδικαιολόγητη χρήση βίας από την αστυνομία. Αγωγές και μηνύσεις κατά του ελληνικού δημοσίου πρόκειται να καταθέσουν 18 συλληφθέντες δικηγόροι, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον αναπληρωτή υπουργό Δημόσιας Τάξης προέβη η Ένωση Συντακτών, καταγγέλλοντας την «άγρια επίθεση και ξυλοδαρμούς δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης»

Απολογισμός και κριτική

Σε προσαγωγές και συλλήψεις ανηλίκων προέβησαν οι αστυνομικοί, προκαλώντας παρεμβάσεις κατοίκων, γονέων, καθηγητών και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για να αποφευχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας εις βάρος των παιδιών και των νεαρών. Συνολικά την περίοδο 6 Δεκεμβρίου – 14 Ιανουαρίου έγιναν πάνω από 250 συλλήψεις πανελλαδικά που κατέληξαν σε 67 προφυλακίσεις. Στη Λάρισα 19 άτομα, ανάμεσα στα οποία πολλά ανήλικα παιδιά, ήρθαν αντιμέτωπα με βαρύτατες κατηγορίες, με εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Σύμφωνα με απολογισμό του ΕΒΕΑ, στην Αθήνα ζημιές υπέστησαν 435 επιχειρήσεις (37 με ολοσχερή καταστροφή), συνολικού κόστους 50 εκατομμυρίων ευρώ. O Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε σε 88 επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές στην πόλη, από τις οποίες 10 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα στοιχεία του απολογισμού παραδόθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο για να ξεκινήσει η παροχή αποζημιώσεων σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου μίλησε για ευθύνες στο επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας και καταδίκασε τα περιστατικά βίας, αν και αναγνώρισε την ανάγκη για ειρηνικές διαδηλώσεις των μαθητών. Κριτική άσκησε και στις πολιτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας πως περίμενε ομόθυμη και απερίφραστη καταδίκη των κρουσμάτων βίας, αφήνοντας αιχμές για τις αριστερές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κριτική ασκήθηκε από τον πολιτικό κόσμο και για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά και στον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για έλλειψη ευαισθησίας.

Ακτίνα διαδηλώσεων και καταστροφών στην Αθήνα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και κύμα καταλήψεων απλώθηκε τις επόμενες μέρες του συμβάντος σε όλα τα σχολεία, με τον ξένο Τύπο να αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ στα γεγονότα. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του δήλωσε πως δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από την υπερβολή με την οποία είχαν προβληθεί τα γεγονότα κατά τις πρώτες μέρες. Την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσε υπόδειξη προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης «να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων που σχετίζονται με τον τραγικό θάνατο του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καθώς και την απαιτούμενη σύνεση». Σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των κινητοποιήσεων και την άμεση ενημέρωση έπαιξε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο το Διαδίκτυο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ολιγόλεπτη κατάληψη των στούντιο της ΝΕΤ και εμφάνιση στο μεσημεριανό δελτίο, τη στιγμή που παρουσιαζόταν η ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ, από νεαρούς που θέλησαν έτσι να διαμαρτυρηθούν για τη φυλάκιση παιδιών και για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ειδήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Τη συμπαράστασή τους στις αγωνίες των παιδιών εξέφρασαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος καθώς και πολλά άλλα πρόσωπα του εκκλησιαστικού και εκπαιδευτικού κόσμου.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στη συνέντευξη στο Βέλγιο πως το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι το δημόσιο χρέος, ως απάντηση στους φόβους για αύξηση των επιτοκίων δανεισμού από το εξωτερικό, λόγω της εσωτερικής ανασφάλειας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους για το περιστατικό, καθώς απέδωσαν την κοινωνική έκρηξη σε βαθύτερα αίτια που πυροδοτήθηκαν από το ατυχές συμβάν, ιδίως μετά την εκδήλωση περιστατικών βίας σε Ευρώπη και Τουρκία για το θάνατο του νεαρού. Σύμφωνα με τον ξένο τύπο, παρόμοια προβλήματα υποβόσκουν και στην Ευρώπη, μετά την οικονομική κρίση του 2008 και τις επερχόμενες εκπαιδευτικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, ενώ έγινε λόγος για ένα «μεσογειακό τόξο» οιονεί αναταραχών. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο γαλλικός τύπος, λόγω παρόμοιων κρουσμάτων βίας που είχε βιώσει η Γαλλία παλαιότερα. Διαμαρτυρίες έγιναν επίσης σε Ρωσία, Αυστραλία, Ασία, και Αργεντινή.

Μεγάλη μερίδα της εξωκοινουβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού πολιτικού χώρου στην Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να πρωταγωνίστησε στα γεγονότα, αντιμετώπισε θετικά την περίοδο του Δεκεμβρίου ως «λαϊκή εξέγερση» ή «λαϊκή αντιβία» κατά της κρατικής καταστολής και της κυβερνητικής πολιτικής. Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα σε δηλώσεις της καταδίκασε ευθέως τις βίαιες ταραχές και τις υλικές ζημιές, κάνοντας λόγο για «ενιαίο μέτωπο ΜΑΤ και κουκουλοφόρων» και για προβοκάτορες υποκινούμενους από «κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας» με στόχο «τη συκοφάντηση του λαϊκού κινήματος». Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης καταδίκασε τα περιστατικά βίας, επιρρίπτοντας όμως ευθύνες στην κυβέρνηση για τα γεγονότα και αναφερόμενος στις ταραχές ως «κοινωνικό φαινόμενο» και «εξέγερση της νεολαίας». Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης απέδωσε τα επεισόδια σε πράκτορες, προβοκάτορες και ξένα κέντρα ταραχών.

5. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ;

07/09/2011

- Έρχονται δασκαλεμένοι από Βόρεια Αφρική και Ασία

- Κρατούν στο χέρι ζελατίνα με φωτοτυπία οδηγίας της ΕΕ με τα… δικαιώματά τους

- Ποιος πληρώνει τα 10.000 ευρώ για τον καθένα για να έρθει εδώ;

- Η Ελλάδα ως έδαφος επέκτασης των ισλαμιστών

- Η Αλ Κάιντα είναι ήδη στην Ελλάδα, που θεωρείται χώρα απίστων και άρα στόχος για τους “λαθρομετανάστες” Τζιχανιστές

Σχέδιο άλωσης της χώρας βρίσκεται πίσω από τη συνεχιζόμενη εισβολή λαθρομεταναστών απ’ όλες τις άκρες της Αφρικής και της Ασίας, με κοινό παρονομαστή όλων το θρήσκευμα, τη μουσουλμανική ταυτότητα. Αυτά δεν είναι φαντασιώσεις και φοβικές εικασίες. Οι αρχές του Έβρου, που ζουν κάθε μέρα την «εικόνα» αυτής της εισβολής, έχουν στα χέρια τους και τις αποδείξεις ότι όλοι οι… εισαγόμενοι είναι κατευθυνόμενοι και δασκαλεμένοι. Οι λαθρομετανάστες που μπαίνουν από τα σύνορα στον Έβρο φτάνουν στο σημείο οι ίδιοι να πηγαίνουν και να παραδίδονται στους αστυνομικούς και στους φρουρούς της FRONTEX , επιδεικνύοντας τα… δικαιώματά τους! Συγκεκριμένα κρατούν στο χέρι τους, μέσα σε ζελατίνα, φωτοτυπία άρθρου νομοθεσίας- οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το κράτος μέλος της στο οποίο εισέρχονται ξένοι πολίτες πρέπει να τους περιθάλψει, να τους δώσει άσυλο και να τους πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα. Κι αυτό όχι χωρίς λόγο. Ξέρουν ότι από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί αποκτούν… δικαιώματα. Αν πάνε σε άλλη χώρα της ΕΕ και τους συλλάβουν, τους στέλνουν πίσω στη χώρα ως… επανεισδοχή, από τη στιγμή που αυτή τους έχει καταγράψει! Σατανική η σύλληψη. Όμως οι λαθρομετανάστες ξέρουν διευθύνσεις και ονόματα για εκεί όπου θα πάνε από τη στιγμή που η Αστυνομία τούς καταγράψει και τους χορηγήσει το χαρτί για παραμονή με την υποχρέωση μέσα σ’ έναν μήνα να φύγουν και στη συνέχεια τους αφήσει ελεύθερους. Στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν, κυρίως στην Αθήνα, επιδεικνύουν σημείωμα με τα στοιχεία και τηλέφωνα ατόμων του κυκλώματος, να τους τηλεφωνήσουν και αυτοί θα τους πληρώσουν τα… κόμιστρα.

Οι περισσότεροι από τους εισερχόμενους από την πύλη του Έβρου προέρχονται από όλη τη Βόρεια Αφρική, Μαρόκο, Τυνησία και Λιβύη, που περνάνε στην Ασία με προορισμό την Ελλάδα, στο πέρασμα του Έβρου, από τη στιγμή που έκλεισαν οι πόρτες προς Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Πολλοί επίσης προέρχονται από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, διάφορες παραπλήσιες μικρές χώρες και από τα Εμιράτα. Στο διάστημα από Μάιο έως και Σεπτέμβριο υπολογίζεται ότι κάθε μήνα περνούσαν από τα σύνορά μας στον Έβρο 10.000 άτομα! Και το νούμερο αυτό είναι το ελάχιστο. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Προς επίρρωση αυτής της εκτίμησης η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της περασμένης Κυριακής σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της σημείωνε ότι τους τελευταίους μήνες εισήλθαν στην Ελλάδα 20.000 μόνο Αφγανοί! Όλο αυτό το μακρινό «ταξίδι», σύμφωνα με πληροφορίες από μετανάστες που βρίσκονται χρόνια στην Ελλάδα και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, κοστίζει 10.000 ευρώ! Και το ερώτημα είναι ποιος τα πληρώνει. Όχι φυσικά οι «κολασμένοι» που έρχονται. Γιατί αν είχαν αυτά τα λεφτά, τους αρκούσαν να ζήσουν χρόνια στη χώρα τους. Επομένως γιατί να έρθουν;

Κάποιος πρέπει να τους τα πληρώσει. Στην Αλεξανδρούπολη, και όχι μόνο, οι εκτιμήσεις, ύστερα απ’ όσα ζουν και γνωρίζουν, είναι ότι πίσω απ’ όλες αυτές τις ορδές βρίσκεται η Σαουδική Αραβία… Και βέβαια όχι μόνο. Στόχος δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Κάνουν πράξη αυτό που απείλησε δημόσια την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Καντάφι. “Θα μου δίνετε κάθε χρόνο 5,5 δισ. ευρώ, αλλιώς θα κάνω Αφρική την Ευρώπη… Και ήδη γίνεται. Και το ζει η Ελλάδα όλη. Προς μεγάλη χαρά της Τουρκίας που κι αυτή έχει στόχο να κάνει μουσουλμανική την Ευρώπη… Και στο τέλος θα επηρεάζει τις αποφάσεις, χωρίς μάλιστα να έχει τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους της ΕΕ. Γι’ αυτό και δεν… σκίζεται να ενταχθεί.

Έχουν σηκώσει τα χέρια στον Έβρο

Η κατάσταση που βιώνουν στον Έβρο οι Αρχές αλλά και οι κάτοικοι είναι τραγική. Το Γενικό Νοσοκομείο έχει γεμίσει, δεν προλαβαίνουν να κάνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν μεταδοτικές ασθένειες (ηπατίτιδα κ.λπ.) οι λαθρομετανάστες. Οι αστυνομικοί φοβούνται μην «κολλήσουν» καμιά αρρώστια από τον συγχρωτισμό με τους συλλαμβανόμενους, οι φρουροί δεν προλαβαίνουν, τα μέσα ελάχιστα, πού να βάλεις τόσες χιλιάδες, πώς να τους ταΐσεις, να τους περιθάλψεις, να τους ντύσεις; Υπάρχει πλήρης αλλοίωση της εικόνας της Αλεξανδρούπολης και των άλλων πόλεων, αλλά και των χωριών. Δεν υπάρχει, λένε οι εκεί Αρχές, άλλη λύση από το να τους βάζει η Ελλάδα σ’ αεροπλάνα και να τους στέλνει πίσω. Και βέβαια να ενισχυθούν τα σύνορα για να περιοριστεί η εισβολή των λαθρομεταναστών. Και φυσικά η ΕΕ να ζητήσει από την Τουρκία να πάρει μέτρα αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορά της.

{

Παντού τα ίδια

Δεν είναι καλύτερη η κατάσταση και σ’ άλλες περιοχές της χώρας. Παντού μετανάστες, νόμιμοι και «λαθραίοι» είχαν κατακλύσει τις πόλεις. Μετά την Πάτρα και η Ηγουμενίτσα έχει γεμίσει από μετανάστες που όνειρό τους είναι να περάσουν στην Ιταλία και από κει για άλλους τόπους, Ολλανδία, με τελικό προορισμό για πολλούς από αυτούς τον Καναδά. Η πόλη της Άρτας έχει αλλάξει φυσιογνωμία. Πάνω από 5.000 μετανάστες έχουν εγκατασταθεί μόνιμα! Κοιμούνται στους δρόμους, στα χωράφια, η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Εικονικοί γάμοι

Ένας… πρωτότυπος τρόπος, προκειμένου να νομιμοποιούνται λαθρομετανάστες και να μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στήνονται εικονικοί γάμοι, με Ρουμάνες, Βουλγάρες και Πολωνέζες, που οι χώρες τους έχουν ενταχθεί στην ΕΕ. Έναντι αμοιβής (όχι και τόσο ευκαταφρόνητης) παντρεύονται με Πακιστανούς, Αφγανούς κ.ά. και έπειτα από 2-3 μήνες ο γάμος παραμένει στα χαρτιά. Όμως μ’ αυτό το χαρτί είναι ελεύθερη η είσοδός τους σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το διεθνές κύκλωμα που διακινεί τους λαθρομετανάστες, όπως βλέπετε, είναι πολύ εφευρετικό… για να ξεπερνάει τις απαγορεύσεις…Για την Ελλάδα και όλους μας το ποτήρι ξεχείλισε… Η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος να προβληματιστούν και να δουν που πάμε… Και να συμφωνήσουν στα μέτρα πριν ο Ελληνισμός και η χώρα μας χάσουν την ταυτότητά τους.

Έδαφος επέκτασης, διάδρομος προς Ευρώπη και “υποστήριξη δράσεων”

Η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) είχε λάβει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 πληροφορίες ότι τα εξτρεμιστικά Ισλαμιστικά στοιχεία που μετέπειτα απασχόλησαν τη διεθνή κοινή γνώμη ως φορείς πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων, είχαν είτε περάσει είτε εγκατασταθεί για ένα διάστημα στη χώρα. Λόγω και της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, συστηματική παρακολούθηση πυρήνων εξτρεμιστών, κυρίως στην Αθήνα έλαβε χώρα με τουλάχιστον 2.000 υπόπτους ενώ άλλα 50.000 άτομα τέθηκαν σε βάσεις αρχείου λόγω διασυνδέσεων η ενδείξεων για τυχόν μελλοντική δράση. Εκείνη την περίοδο Έλληνες αξιωματούχοι και στελέχη της Ε.Λ.Α.Σ, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασσύμετρων απειλών και της σύγχρονης τρομοκρατικής δράσης στις ΗΠΑ, Βρετανία, Ισραήλ, Γαλλία και άλλες χώρες ενώ τέθηκε σε εφαρμογή ένα συνεχές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε απολύτως επιτυχές. Μετά το 2004 και σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της λαθρομετανάστευσης από τις Μουσουλμανικές χώρες, οι Ελληνικές Αρχές ατόνησαν, με συνέπεια να δημιουργηθεί μια σχεδόν ανεξέλεγκτη κατάσταση και να αναζωπυρωθούν οι εξτρεμιστικοί πυρήνες στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με ασφάλεις πληροφορίες δρουν ομάδες της Χαμάς, Χεζμπολλάχ, Ιρακινών, της Αλ Σαμπάμπ της Σομαλίας και η Μουσουλμανική Αδελφότητα.

{

Η ανίκανη “ελληνική” πολιτεία

Δυστυχώς η Ελληνική Πολιτεία αφιέρωσε λίγους πόρους και στελεχιακό δυναμικό για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της κατάστασης που συνδέεται τόσο με την εθνική όσο και με τη διεθνή ασφάλεια. Παρόλα αυτά, οι κρατικές αρχές διατηρούν δίκτυα πληροφοριοδοτών στους κύκλους των ακραίων Ισλαμικών στοιχείων ενώ κατά καιρούς υπάρχει αξιόπιστη ροή πληροφοριών τόσο με τους Νατοϊκούς εταίρους όσο και με τα γειτονικά Βαλκανικά κράτη. Η κατάσταση πάντως σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής καθότι η διαρκής και ανεξέλεγκτη είσοδος ατόμων στην Ελλάδα από Ισλαμικές χώρες καθιστά την αντιμετώπιση του προβλήματος δυσχερέστατη. Οι Ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμάται λόγου χάρη ότι διατηρούν κλιμάκια συλλογής πληροφοριών όπως και αντικατασκοπείας για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που συντηρούν σε Ελληνικό έδαφος. Η ύπαρξη ενός ικανού αριθμού αντί-καθεστωτικών Ιρανών όπως και της κρατικής τράπεζας εξαγωγών του Ιράν στο κέντρο της Αθήνας (Τράπεζα Σαντεράτ), συνομολογούν σε αυτό το συμπέρασμα. Πιο συγκεκριμένα η Σαντεράτ είναι στη μαύρη λίστα των Αμερικανικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος προς τη Χεζμπολλάχ, ενώ ταυτόχρονα αρμόδια επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου ήδη από το 2007 έχει συντάξει συλλογικό τόμο για θέματα ασφαλείας όπου καταγράφεται ότι δρα καλά οργανωμένη ομάδα της Χεζμπολλάχ στην Αθήνα που ασχολείτε με λαθρεμπόριο καπνού και ξεπλένει τα χρήματα της στην Αθήνα και τα στέλνει προς ενίσχυση της μητρικής οργάνωσης στη Βυρρητό.

Στη γειτονική Αλβανία

Στη γειτονική Αλβανία, οι Ιρανοί έχουν αποκτήσει αξιόλογη επιρροή μέσω ιδρυμάτων όπως το Albania – Iran Friendship Association, Kuran Foundation, Saadi College, Saadi Sirazi Cultural Foundation κ.α. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των Ισλαμικών στοιχείων στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα όχι μόνο μέσω των εισερχόμενων λαθρομεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, αλλά και μέσω των στρατολογημένων από τους Ισλαμικούς κύκλους, Αλβανών, Βούλγαρων, Σκοπιανών και λοιπών Βαλκανικών στοιχείων. Το ζήτημα έχει σαφέστατα διττή όσο και περίπλοκη πλευρά και απαιτεί μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική ασφαλείας από αυτή που διέπει τη σημερινή Ελληνική κρατική δομή. Ταυτόχρονα πρέπει να θεωρείτε ως δεδομένο ότι ενεργή στον Ελλαδικό χώρο είναι η Πακιστανική υπηρεσία πληροφοριών καθότι η Ελλάδα είναι ο κατεξοχήν πλέον διάδρομος μεταφοράς των υπηκόων του Πακιστάν στην ΕΕ. Παρουσία στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Ελλήνων τη καταγωγή διαφαίνεται ότι διατηρούν τα περισσότερα Μουσουλμανικά κράτη όπως η Αίγυπτος, Συρία, Σαουδική Αραβία, Λιβύη κ.α Από τα τέλη Μαΐου του 2009 και την τότε προβοκάτσια εις βάρος του Ελληνικού κράτους με το περιβόητο «σκίσιμο του Κορανίου», αποκαλύφθηκε ότι έχει εμφιλοχωρήσει η υποστήριξη των Ισλαμιστικών κέντρων και σε κλιμάκια του Ελληνικού κράτους αλλά και στα εθνικής εμβελείας ΜΜΕ. Η μαρτυρία ενός Σύριου προαγωγού και εν τη παρούσα φάση καταδικασμένου διαρρήκτη, είχε ως συνέπεια να αποδειχθεί ότι και εσωτερικοί κύκλοι επιθυμούν την πολυδιάσπαση της συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας διαμέσου των Ισλαμιστών λαθρομεταναστών. Η δε οργάνωση αυτών κατέστη δυνατή σε ταχύ χρονικό διάστηκα χάρης τη βοήθεια Ελλήνων παραπολιτικών και ακραίων παραγόντων που διατηρούσαν συνδέσμους στις κοινότητες του Μουσουλμάνων και συντόνιζαν τις κινήσεις τους όπως και την προβολή τους στα ΜΜΕ.

Ο ρόλος της Ελλάδος

Η Ελλάδα σε γενικές γραμμές θεωρείτε ως σημαντική για την περαιτέρω εξάπλωση του Ισλαμιστικού ρεύματος προς την Ευρώπη ως χώρος τράνσιτ αλλά και λογιστικής υποστήριξης. Το 2008 στην Ιταλία Σουδανός δουλέμπορος συννελήφθη από τις εκεί Αρχές κατηγορούμενος ως συνεργός σε τρομοκρατική ομάδα, ενώ ο ίδιος είχε ζήσει και στην Ελλάδα όπου παράλληλα με το τράφικινγκ λαθρομεταναστών διατηρούσε επαφές με πληθώρα Ισλαμιστικών κύκλων. Η κοινότητα των Σουδανών στην Αθήνα είχε γίνει αντικείμενο προηγούμενης αστυνομικής έρευνας όταν συννελήφθηκαν ανώτερα μέλη της να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών στα ίδια τα γραφεία της ένωση τους.

Τέλος η νεοεισερχόμενη σε ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς κοινότητα των Σομαλών στην Αθήνα, εάν και σχεδόν κατά 100% άνεργη ή άεργη, εμφανίζεται ραγδαίως εμπλεκόμενη στο λιανεμπόριο ναρκωτικών ουσιών αλλά και στη δημιουργία κλειστών γειτονιών τύπου γκέττο με τεμένη και χώρους αποθήκευσης λαθραίων προϊόντων. Εάν και υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις, είναι πολύ πιθανό η πλέον επίφοβη Σομαλική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ να έχει επεκταθεί μέσω αυτών και στην Ελλάδα, καθότι οι Σομαλοί λαθρομετανάστες κατά κύριο λόγο φτάνουν στη χώρα μέσω Σουδάν και με απευθείας πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη εν συνεχεία προωθούνται στη χώρα. Τόσο στο Σουδάν όσο και στη Σομαλία η μετακίνηση αυτή των ανθρώπων ελέγχεται ως επί το πλείστον από εξτρεμιστικές οργανώσεις που μετέπειτα ζητούν ανταλλάγματα για την μεταφορά τους στην Ευρώπη είτε αυτό είναι πάσης φύσεως παράνομη δραστηριότητα, είτε συλλογής πληροφοριών και ενδεχομένως και της διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων όπως η προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης.

πηγή:http://lykofron.wordpress.com
6. Οικονομική Κρίση

18/07/2011

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ & ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ:

“Με την έννοια «ασύμμετρη» εννοούμε εκείνη την απειλή, η οποία δεν αποσκοπεί να συντρίψει τις άμυνες του στόχου της, με τη χρήση όλων των δυνάμεων της, αλλά να τις ξεπεράσει και να χτυπήσει στα αδύνατά του σημεία. Δηλαδή, μια μεθοδολογία προσβολής ενός στόχου, η οποία «σκοπεύει» στις «αχίλλειες πτέρνες» του, προσαρμόζοντας την ισχύ της στις αδυναμίες του στόχου της. Ένα σημαντικό στοιχείο για τις απειλές αυτής της κατηγορίας αποτελεί το ότι, είναι απροσδόκητες και απρόσμενες ή κρυφές – δεν τις περιμένουμε λοιπόν και κατά συνέπεια δεν έχουμε προβλέψει άμυνες για αυτές.

Τα οικονομικά αυτά όπλα λειτουργούν σε ένα νέο «γεωπολιτικό πλαίσιο», το οποίο παρομοιάζεται με έναν γκρίζο μανδύα που ενοποιεί την ειρήνη με τον πόλεμο – αφού χρησιμοποιούνται με στόχο να μεταλλάξουν τις ανεξάρτητες χώρες σε προτεκτοράτα, σε δορυφόρους δηλαδή των τεχνολογικά ανεπτυγμένων κρατών με τη βοήθεια, με τη συνενοχή καλύτερα της τοπικής άρχουσας τάξης. Ουσιαστικά φαίνεται πως έχουν αντικαταστήσει πια το πεπαλαιωμένο «δόγμα του σοκ», με τη βοήθεια του οποίου λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα τα «εργαλεία» των Η.Π.Α. – η Σχολή του Σικάγου, ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια τράπεζα και το ΔΝΤ”.

Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Ειδικά όσον αφορά τη στάση πληρωμών, σημαίνει ότι η χώρα που υποχρεώνεται να την επιλέξει, σταματάει να πληρώνει τοκοχρεολύσια, έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές της, έτσι ώστε να συμφωνηθεί ένας σταδιακός, εφικτός τρόπος πληρωμής μέρους των χρεών της και ισοσκελίζει παράλληλα τα έσοδα, με τα έξοδα της στον προϋπολογισμό – αφού παύει πια να έχει πρόσβαση στο διεθνή δανεισμό (κάτι που φυσικά ήδη συμβαίνει στην Ελλάδα). Από την άλλη πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας της (τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ.) αναζητάει τις δικές του λύσεις, επειδή γίνεται πλέον πολύ δύσκολος τόσο ο δανεισμός του, όσο και η διατήρηση ελλειμμάτων στο εξωτερικό ισοζύγιο – ένα καθόλου ευχάριστο «σενάριο», αλλά όχι συνώνυμο με τη συντέλεια του κόσμου.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η χώρα εδώ δεν υποχρεώνεται στην εκποίηση των επιχειρήσεων της ή στο ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων της (εάν δεν διακρίνεται από μία «ενδοτική» κυβέρνηση), διατηρώντας έτσι τις μελλοντικές προοπτικές της. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα κράτος-ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο δεν κινδυνεύει με τεράστιες υποτιμήσεις του νομίσματος του, με ανεξέλεγκτες επιδρομές τραπεζών (Bank run), με μαζική έξοδο κεφαλαίων κοκ.

Περαιτέρω, εάν αντί για τη στάση πληρωμών αποφασισθεί η, «εκβιαζόμενη» από τη Γερμανία, “επιλεκτική χρεοκοπία“ (μία αρκετά ευφάνταστη λέξη, με στόχο την «ωραιοποίηση» της πτώχευσης – μία «μεταλλαγμένη» απειλή λοιπόν), η αναβολή δηλαδή των πληρωμών (ή κάποιων από αυτών) για ένα χρονικό διάστημα, όπου η Ελλάδα, με τη βοήθεια του μηχανισμού στήριξης (EFSF), θα προσπαθήσει να εξαγοράσει μέρος των ομολόγων της σε χαμηλότερη τιμή, το αποτέλεσμα θα είναι η χρόνια παραμονή της χώρας μας στον «ορό» της Γερμανίας – επομένως, η μετάλλαξη της σε φτωχό προτεκτοράτο, σε δορυφόρο καλύτερα της μερκαντιλίστριας καγκελαρίου.

Παράλληλα, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί αφενός μεν στην παροχή ενυπόθηκων εγγυήσεων στο μηχανισμό στήριξης, αφετέρου στην πώληση δημοσίων επιχειρήσεων και ακίνητης περιουσίας - πολύ πιθανόν σε εξευτελιστικές τιμές υποτέλειας και χωρίς καμία προοπτική για το μέλλον της.

Απλούστερα, με την «επιλεκτική χρεοκοπία» θα πληρώσουμε το δημόσιο χρέος στο μεγαλύτερο μέρος του (εάν έχουμε τύχη και δεν το εξοφλήσουμε στο σύνολο του), θα συνεχίσουμε να επιβαρυνόμαστε με τοκογλυφικούς τόκους, θα χάσουμε ολοκληρωτικά την εθνική μας κυριαρχία, δεν θα βγούμε ποτέ στις αγορές, θα κυβερνιόμαστε «δημοσιονομικά» από ξένες δυνάμεις, θα εκποιήσουμε όλα μας τα περιουσιακά στοιχεία, θα λεηλατηθεί η ιδιωτική περιουσία, θα πεινάσουν οι Έλληνες και, στο τέλος, θα χρεοκοπήσουμε εξαθλιωμένοι – σαν τη στυμμένη λεμονόκουπα.

Ολοκληρώνοντας, όταν κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις, η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη, η ύφεση «μαίνεται», οι μισθοί μειώνονται και οι αξίες των βασικών περιουσιακών στοιχείων εκμηδενίζονται (μετοχές, ακίνητα κλπ.), τι νόημα έχει η εξόφληση των δανειστών για τους Πολίτες;

http://agiotokos-kappadokia.gr/2011/11/02/%CE%B3-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82/

Δημοφιλείς αναρτήσεις